За нас

Фирма "Хидромашин" ЕООД е специализирана в производство на малки водно-елекрически централи с инсталирана мощност до 5 МW от водни обекти /реки, потоци, язовири, изпускатели и облекчителни шахти, водоснабдителни и технологични напорни тръбопроводи и други подходящи хидросъоръжения/ с геодезически падове от 15 м до 150 м.

Фирмата разшири дейността си и с нови продукти  - производство на метални конструкции и съоръжения, предназначени за транспорта, селското стопанство, енергетиката и строителствотото.